top of page

Algeme voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en praktische informatie over de Sportkampen

1. Inschrijven

  • Inschrijven gebeurt ofwel online ofwel via de gemeente waar de organisatie mee samenwerkt. Dit wordt gecommuniceerd bij de inschrijving.

  • De inschrijving is definitief na betaling en enkel na betaling.

  • De sportkampen vinden enkel plaats bij voldoende deelnemers.

2. Betalen

Na inschrijving krijgt u een betalingsbewijs toegestuurd. Deze betaling brengt u zo snel mogelijk in orde. Als u niet tijdig betaalt, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd. De voorwaarden rond annuleren kan u vinden in het volgende punt.

3. Annuleren

A. Door de deelnemer/ouder.

Ziek zijn of een blessure kan altijd gebeuren, wij hebben hier dan ook alle begrip voor.

Wanneer u annuleert vanwege ziekte of blessure dient u een medisch attest in te sturen naar volgend adres: info@cognimotori-sportkampen.com. Zonder dit attest hebt u geen recht op terugbetaling. Dit dient ten laatste 5 werkdagen na het sportkamp worden toegestuurd of de terugbetaling vindt niet plaats.

Wij rekenen wel steeds een annuleringskost aan van 15 euro. Dit om gemaakte kosten te dekken.

Annuleren wegens andere reden(en)

De annulering kan enkel schriftelijk via mail (info@cognimotori-sportkampen.com). Terugbetaling is niet mogelijk tenzij anders overeengekomen door de organisatie en de deelnemer.

Indien u annuleert voor het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, is de annulering kosteloos. Indien u annuleert na het verstrijken van de vervaldatum en voordat u betaalde, betaalt u een annuleringskost van 15 euro.

B. Door CogniMotori zelf.

Indien de sportweek niet zal plaatsvinden, worden de ouders van de ingeschreven kinderen onmiddellijk verwittigd. Het gestorte deelnamegeld wordt volledig terugbetaald.

C. Bijlessen

Indien de ouder de bijles tijdig annuleert (minimum 12u op voorhand) worden er geen kosten aangerekend. Indien er niet geannuleerd wordt en de leerling komt niet opdagen òf er is niemand aanwezig op het thuisadres op het afgesproken uur wordt de volledige sessie aangerekend aangezien de verplaatsing is gebeurd én tijd ingecalculeerd is door de bijlesleerkracht. 

4. Korting

  • Wanneer CogniMotori in opdracht van een sportdienst werkt gelden de voorwaarden van desbetreffende sportdienst.

  • Op bijlessen geldt geen korting.

5. Verzekering

Iedereen die deelneemt is verzekerd. Wij sluiten een verzekering af voor persoonlijke ongevallen en BA tijdens de sportactiviteiten. Ook onderweg van en naar de activiteit ben je verzekerd. Persoonlijke bezittingen die stuk gaan zijn niet verzekerd, vandaar dat wij ook vragen om dure persoonlijke bezittingen zoals gsm, uurwerken, dure kledij, … niet mee te geven tijdens het sportkamp. Brillen en lenzen zijn wel opgenomen in de verzekering. Enkel en alleen wanneer er schade is door een lichamelijk letsel tijdens een sportactiviteit. (Je bent dus niet verzekerd wanneer je op je bril gaat zitten tijdens de sportweek of als je je lenzendoosje kwijt speelt op tijdens de sportweek. De monitoren beschikken over de nodige formulieren die u onmiddellijk na het ongeval kan laten invullen door de monitor en de geneesheer. Daarna stuurt u het meteen terug naar volgend adres: Populierenlaan 43, 2940 Stabroek. Stuur het NIET rechtstreeks naar de verzekering.

 

6. Middagpauze

De middagpauze is onder begeleiding van de monitoren. Alle deelnemers blijven tijdens de middagpauze op de sportweek.

7. Medische informatie

ALGEMEEN:
Tijdens de inschrijving kan je opgeven of je kind speciale zorg nodig heeft. Geef dit zeker mee zodat onze monitoren zich kunnen voorbereiden en dat de organisatie maatregelen kan nemen inzake personeel. Bij extra opmerkingen of meer info kan je steeds terecht via info@cognimotori-sportkampen.com. Bij de start van de week kan u uiteraard in overleg gaan met de hoofdmonitor ter plaatse. Discretie is uiteraard vanzelfsprekend.

MEDICATIE:
Indien uw kind medicatie moet nemen, kan dit alleen door de monitoren worden gegeven en enkel als u hiervoor een doktersvoorschrift kunt voorleggen. Zonder doktersvoorschrift geven onze monitoren geen medicatie aan kinderen, noch erop toezien dat kinderen hun medicatie innemen. Vermeld dit in het vak 'Opmerkingen' bij uw inschrijving. De eerste dag bespreken de ouders/begeleider van het kind het nemen van de medicatie met de monitor van de sportweek.

Opgelet! Onze monitoren kunnen onmogelijk specialist zijn op deze uiteenlopende terreinen en zullen altijd in alle omstandigheden naar best vermogen handelen. Met gerichte informatie kunt u hen daar al aardig mee op weg helpen. 

8. Monitoren

We werken met monitoren die ervaring hebben vanuit het werkveld. Échte leerkachten dus met ervaring. 

 

9. Activiteiten met voor- en naopvang

De dag start stipt om 9u ’s morgens. We eindigen om 16u. Je kan terecht in de voorbewaking vanaf 8u en de nabewaking eindigt om 17u. Zorg er voor dat je op tijd bent, zo kunnen wij de dag optimaal starten en is je kind zeker van zijn bestelling (broodje) wij bestellen om 9u20. Indien je later bent zorg je voor je eigen middagmaal.

Tijdens de voor -en nabewaking is er enkel opvang voorzien. Dit wil zeggen dat de kinderen vrij mogen spelen. De monitoren begeleiden geen spelvormen meer en houden enkel toezicht. Wij zorgen voor teken -en spelmateriaal zodat uw kind zich kan bezighouden tijdens de voor -en nabewaking.

10. Aan- en afmelden op de sportweek

Wanneer u ’s morgens binnenkomt geeft u door aan de monitor welk broodje uw kind wil ’s morgens. Ook als u geen broodje wil geef je steeds door aan de monitor dat je er bent (je geeft dan door dat je geen broodje wil). Wanneer het broodje is doorgegeven hebben wij automatisch in ons systeem een bevestiging van aanwezigheid. Bij het afhalen van uw kind schrijft u uw kind uit aan de hand van een handtekening op de namenlijst.

Indien uw kind alleen naar de sportweek komt en dus ook alleen naar huis dan kan dit enkel en alleen met schriftelijke toestemming. Dit kan op 3 manieren: Bij het vakje opmerkingen tijdens de inschrijving, via mail: info@cognimotori-sportkampen.com of met een briefje dat meegegeven wordt tijdens de eerste dag, gehandtekent met naam en datum.

11. Achtergelaten spullen

Geef alles wat je meegeeft een naam. Indien er verloren voorwerpen zijn dan kan je die de laatste dag terugvinden bij de uitgang. Indien niet afgehaald worden deze één maand bijgehouden op onze maatschappelijke zetel: Populierenlaan 43, 2940 Hoevenen. Niet opgehaalde stukken worden na één maand geschonken aan spullenhulp.

12. Foto's

Tijdens de week worden er foto’s getrokken die wij voor reclame doeleinden kunnen gebruiken (affiches, folders, Facebook, instagram, …). Bij inschrijving gaat u hiermee akkoord. Wanneer u dit niet wilt moet u een e-mail sturen naar info@cognimotori-sportkampen.com en ons op de hoogte stellen hiervan.

bottom of page